Alma De Walsche

Alma De Walsche volgt voor MO* al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden. Ze schrijft ook al jaren over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en -baanbrekers. Ze woonde zelf vijf jaar in de Ecuadoraanse Andes, in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ze leefde in een klein Andesdorp omringd met indiaanse gemeenschappen. Daar groeide haar passie voor Latijns-Amerika, die verder kon rijpen in haar job als redacteur bij Wereldwijd, de voorloper van MO*.

De ervaring in Latijns-Amerika voedde haar belangstelling voor de landbouw- en grondproblematiek en voor ecologische thema’s, maar ook voor grassrootsbewegingen en politieke analyses.

Activiteiten