Bart Vandenbroucke

Bart Vandenbroucke is directeur ondersteunende diensten binnen de stad Roeselare.