Candy Junius

Candy Junius ontwikkelingscoach en trainer in ondernemende vaardigheden. Haar eerste passie is zich verdiepen in hoe wij als mens denken, ons gedragen en ons voelen. Haar tweede passie is samen met anderen mensen onze levenskwaliteit naar een hoger niveau brengen. Ze gebruikt hiervoor methoden uit NLP (Master certificaat in Neuro Linguistisch Programmeren), mindfulness, talentmanagement & bergen vakliteratuur om haar expertise te garanderen.