Daniel Billiet

Daniel Billiet (°17 april 1950) publiceerde een tiental dichtbundels, stelde bloemlezingen samen, was een tijdlang Knacks poëzierecensent en werd opgenomen in tal van prestigieuze bloemlezingen. Oprichter van o.m. ‘Poëziekrant’ en het Poëziecentrum. Behoorde tot de zogenaamde Nieuwe Romantiek, maar ontwikkelde zich vooral tot Vlaanderens grootste voorvechter voor een volwaardige jeugdpoëzie. Jaarlijks houdt hij tientallen actieve auteurslezingen en workshops in scholen en bibliotheken. In de in 2007 verschenen bloemlezing ‘De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten ‘ heeft Gerrit Komrij zeven gedichten van hem opgenomen. Hij is daarmee de meest geselecteerde Vlaamse jeugddichter. Daniel heeft een stevige faam opgebouwd als docent creatief schrijven. In 2020 verscheen een verzamelbundel met zijn mooiste gedichten: ‘Waarom het nooit bananen regent’.

Activiteiten