Elise Cornelis

Elise Cornelis is ergotherapeute en doctor in de gerontologie. Ze is aan Arteveldehogeschool lesgever en onderzoeker in de onderzoeksgroep Gezondheid & Zorg. Haar onderzoeksprojecten in de innovatielijn “Active & Healthy Ageing” speuren naar manieren om zorgmedewerkers in de ouderenzorg te ondersteunen en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. Ze wil ouderen kansen aanreiken en stimuleren om actief en gezond ouder te worden en te participeren in de maatschappij.