Frédéric Vanneste

Frédéric Vanneste is eerste auditeur bij de Raad van State, afdeling wetgeving. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor zaken in verband met de mensenrechten, het recht van de Europese Unie, de wetgeving op sociale huisvesting en fiscaal recht. Hij is deeltijds docent mensenrechten aan de UA.