Hendrik Vos

Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent, waar hij ook directeur van het Centrum voor EU-studies is. Samen met VRT-journalist Rob Heirbaut schreef hij het boek 'Hoe Europa ons leven beïnvloedt' (2008). In 2021 verscheen 'Dit is Europa. De geschiedenis van een unie.'

Hij schrijft vaak stukjes over de Europese Unie in de krant en becommentarieert geregeld actuele gebeurtenissen in de Europese politiek.