Hilde Vanderstraeten

Hilde Vanderstraeten studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent (nu KASK). Ze is sinds 2015 medeoprichtster en betrokken als artistiek leider bij theatercollectief Het Bataljong. Het Bataljong stimuleert verbeelding, lef en artistieke ontplooiing bij haar belevers, schenkt het podium aan iedereen met een artistiek ei en handelt op een open manier en is kwetsbaar, zonder vooroordelen of hiërarchie. Het Bataljong is een eiland waarin mensen kunnen komen, verkeren, doorstromen en weer gaan. De laatste twee artistieke projecten waren 'De Loteling' (in 2019), een voorstelling met en door mensen met jongdementie, en 'Bus 41' (in 2022), met en door anderstaligen en laaggeletterden.

(foto: Kathleen Gheysen)

Activiteiten