Joost Vanhove

Samen met zijn vrouw, arts Els Van Hoogenbemt, heeft Joost Vanhove (psycholinguist, coach, therapeut en trainer) 27 jaar geleden Centrum GEA opgericht, waar ze cursussen geven in bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. In het PAVA-bewustzijnsmodel heeft Joost Vanhove 33 jaar ervaring met zeer diverse benaderingen op het vlak van bewustwording en zelfontplooiing (o.a. NLP, emotionele intelligentie, mindfullness, verbindende communicatie en diverse vormen van energiewerk, yoga en meditatie) gebundeld in één helder en alomvattend model.

Activiteiten