Jordaan Dermaut

Jordaan Dermaut (° 1953) is landbouwer in Ingooigem waar hij samen met zijn zoon een landbouwbedrijf uitbaat met akkerbouw en groenten. Prei, bloemkolen en aardappelen zijn er de hoofdteelten.Jordaan volgde de middelbare landbouwschool in Oudenaarde en daarna de opleiding maatschappelijk werk, - optie vormingswerk-, aan de Ipsoc (nu VIVES) in Kortrijk. Sinds 1974


is hij boer op de ouderlijke hoeve maar ook actief in het (landbouw)verenigingsleven en vertegenwoordiger van de landbouwsector in verschillende organisaties en structuren.


Vooral 'landbouw en natuur, 'landbouw en milieu' en alle thema’s waar landbouw en samenleving elkaar raken dragen zijn interesse weg. Op vandaag heeft zoon Ivo de meeste verantwoordelijkheid op de boerderij waardoor Jordaan zich iets meer dan vroeger kan vrijmaken voor de maatschappelijke context van het landbouwgebeuren.