Monika Triest

Monika Triest (1941) promoveerde in de Klassieke Filologie. In de jaren '60 en '70 doceerde ze in de Verenigde Staten. In de jaren 1980 bekleedde zij de eerste leerstoel vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en was zij voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee. Ze publiceerde over vrouwen, emancipatie, feminisme en geschiedenis, zoals 'Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn?' (2018) over de geschiedenis van het feminisme in België. In 2020 verscheen haar 'Het andere Amerika. In de schaduw van Trump' over de geschiedenis en de traditie van de verschillende verzetsbewegingen in de Verenigde Staten.