Nico De Witte

Nico De Witte is als onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum 360° Zorg en Welzijn van de HOGENT en aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde een graduaat Verpleegkunde, Licentiaat in de Medisch-sociale wetenschappen richting Sociale Gerontologie en doctoraat in de Pedagogie richting Agogische wetenschappen. Zijn onderzoek ontwikkelt een meetinstrument voor de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen. Daarnaast heeft hij expertise over kwetsbaarheid, eenzaamheid, ondervoeding en vallen bij ouderen, en kwaliteit van de zorg.