Paul De Marez

"De laatste jaren maakte ik meerdere pelgrimstochten telkens vertrekkend vanuit mijn woonplaats Kortrijk (België). Voor mij is elke pelgrimstocht een persoonlijke zoektocht naar de diepere waarden van het leven en het ervaren van betekenis op het ritme van de voeten. Mijn tochten naar Santiago de Compostela (2004 en 2010) waren eerder persoonlijke queestes. Naar Rome (2013) liep ik, als niet-meer-gelovige, dagelijks God (wie, wat?) dankend voor het mooie leven dat ik had ontvangen. In 2016 liep ik vanuit Kortrijk tot Trondheim, pelgrimsoord rond Sint Olav, een tocht van een 2700 km (een omweg over Hamburg inbegrepen). Door Vlaanderen, Nederland en Duitsland zocht ik mijn eigen weg, met de Jakobswegen als richtsnoer (weliswaar in de omgekeerde richting) en met een bijzonder oog voor spirituele oorden onderweg."