Peter Peene

Peter Peene is voormalig nationaal voorzitter van het Davidsfonds. Hij was ook animator van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Hij is initiatiefnemer en trekker van het burgerinitiatief 'Wakker voor Vrede' waarbij nav 100 jaar WOI verschillende vredesinitiatieven werden genomen (vredeswakeslangemark.be/). In 2016 werd hij gelauwerd als ambassadeur voor de vrede.

Activiteiten