September 2020 - december 2030

DURF2030

Door to Door LR 4

DURF 2030 is een creatief platform van organisaties en individuen uit verschillende sectoren die hun krachten bundelen voor een veerkrachtige regio.

Ook Avansa MZW is actief partner van DURF2030!

DURF 2030 via 2030 projecten

Via 2030 projecten tekent DURF2030 de komende 10 jaar de contouren van de stad Kortrijk en regio waarvan we durven dromen.

Als stad en regio worden we geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen die ons socio-economisch weefsel onder druk zetten en onze samenleving doen verkrampen.

DURF 2030 is een platform waarbinnen we jou willen betrekken om de krachten te bundelen voor een veerkrachtige regio. Alle inwoners, ondernemers, jongeren, (hoge) scholen, kunstenaars, verbinders en veranderaars met een creatieve mindset daagt DURF2030 uit om antwoorden aan te reiken.

Door kunst en creativiteit als tool in te zetten, doorbreken we vaste patronen en zetten onze verbeeldingskracht en vindingrijkheid in voor een positieve impact op ons sociaal weefsel. Door niet op eilandjes te werken, maar kennis en ervaring te delen, bundelen we onze krachten. Door anderen actief te betrekken bij onze plannen, scheppen we nieuwe relaties. Ieder is uniek, maar samen vormen we een groter geheel. Zo maken wij het verschil.

Ook jij bent welkom. Heb jij als burger, bedrijf, vereniging of organisatie een wild idee? Wij brengen je graag in contact met de juiste mensen, inspireren en ondersteunen je waar nodig en maken jouw oplossing zichtbaar voor een breed publiek.

De focus is de periode tussen nu en 2030, niet alleen het jaar waarin Kortrijk de Culturele Hoofdstad van Europa wil worden, maar ook ons baken. Tegen die tijd willen we de toekomst herschrijven en Kortrijk veranderen tot een regio die met de nodige leergierigheid en creativiteit tegen de nieuwe realiteit aankijkt.

https://www.durf2030.eu/