November 2016 - december 2017

leerFORCE

20171215 120034

Samen met verschillende vormingsaanbieders en doelgroeporganisaties in Roeselare onderzocht leerFORCE in 2017 welke drempels er zijn om vorming te volgen, hoe ze aangepakt kunnen worden en of 'brugvorming' een oplossing kan zijn.
Voor wie? Bedoeld voor mensen...

  • met een beperkte vormingsachtergrond
  • met een beperkt budget
  • in een maatschappelijk kwetsbare situatie
  • die moeilijk of niet bereikt worden in het gewone reguliere vormingsaanbod.

Timing

  • fase 1: overleg met de mede-eigenaars om bijleren, vorming te bespreken, te kiezen en te organiseren (januari-maart)
  • fase 2: vorming, 2 cursussen van een 5 tal sessies (april-juni)
  • fase 3: evaluatie, bijsturen, organiseren van nieuwe cursussen (juli-november)
  • fase 4: reflectiemoment met aanbieders en geïnteresseerden uit Roeselare en regio (december)

LeerFORCE is een samenwerking tussen Avansa MZW en Open School (vormingsaanbieders) en Inloophuis de Kom-Af, T'hope (Roeselaarse vereniging waar armen het woord nemen), het Roeselaarse Welzijnshuis, VOC Opstap, Samenlevingsopbouw en organisaties die met doelgroep werken.

LeerFORCE: strijden tegen drempels in vorming

Drempels. We kennen ze allemaal, botsen er af en toe tegenaan, kijken naar boven en vinden ze te hoog, waarna de moed ons soms in de schoenen zinkt. Het Roeselaarse project LeerFORCE, dat begin december een eerste periode afsloot, toont aan dat ‘op de drempel staan’ ook een nieuw begin inluidt.

Vooreerst dit stukje interne missie: Vormingplus heeft de taak om vorming voor iedere inwoner van haar regio bereikbaar te maken. Of anders geformuleerd: om de mogelijke drempels die mensen ervaren tot een minimum te beperken, en waar mogelijk volledig te slechten. Financiële drempels zijn de meest voor de hand liggende, maar het kan evengoed gaan om het gebrek aan parkeerplaatsen op de plaats waar een activiteit plaatsvindt.

Over drempels

Ondanks het grote aanbod aan educatieve activiteiten in Roeselare vinden veel mensen de weg naar dit aanbod (nog) niet. Het moge duidelijk zijn: voor mensen in kansarmoede is de lijst drempels vaak ontmoedigend lang. Maar wat ervaren mensen in armoede precies als drempels? En wat denken ze over het vormingsaanbod in Roeselare? Welkom in het participatieve onderzoek LeerFORCE, een organisatie van Vormingplus, Open School, inloophuis de Kom-Af, T'Hope, het Roeselaarse Welzijnshuis, VOC Opstap en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Al deze organisaties werken met kansengroepen.

De pechstrook van het leven

Op vrijdag 15 december 2017 bliezen professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden verzamelen in VOC Opstap voor de presentatie van de resultaten. Het project werd afgerond en gepresenteerd aan een breed publiek van vormingsaanbieders; tegelijk werd vooruit gekeken en werden stappen gezet om de resultaten om te zetten naar een concrete vertaling op het terrein.

In zijn inleidend woordje schuwt burgemeester Kris Declercq de metaforen niet. Hij verwijst naar mensen “op de pechstrook van het leven”, en naar het belang van vorming om hen terug te laten invoegen. “Als goede huisvader moet ik de stad beheren namens de mensen en vóór de mensen”, zo omschrijft hij zijn taak. De doelstelling? Een inclusieve samenleving, “waar ‘face to face’ belangrijker is dan enkel Facebook.” Of nog: dat we de rugzak samen moeten dragen, het gewicht van de stenen over meerdere ruggen verdelen en zo de last samen dragen. Op die manier worden mensen zelfredzaam. “Mensen kracht geven, en dat is wat LeerFORCE doet, en daar zetten we als stad graag de schouders onder.”

Mede-eigenaars

In het project worden ze ‘mede-eigenaars’ genoemd: mensen die uit eigen ervaring weten wat armoede is. Door mee te onderzoeken, na te denken over vorming, maar ook door vorming mee te organiseren en te volgen legden ze de vaak onzichtbare drempels bloot.

Roos Boddin, medewerker in LeerFORCE vanuit Open School, duidt de rol van de mede-eigenaars. “Zij waren in eerste instantie ervaringsdeskundigen. We beschouwden ze aanvankelijk niet als ‘testpubliek’ voor de aangeboden vormingen. Maar het is wel zo gegroeid dat zij elkaar hebben mee genomen naar de verschillende vormingen.”

Tine is een van die mede-eigenaars. Haar nieuwsgierigheid maakt haar gulzig naar vorming. Alles wat ze interessant vindt en kan gebruiken in haar leven, spreekt haar aan. Ook het sociaal contact daarin is belangrijk. Ze ziet LeerFORCE als een keurmerk, een herkenbaar label dat veel mensen kan geruststellen. Tegelijk opent het ook deuren naar andere organisaties en plaatsen. “Ken je iemand persoonlijk van die organisatie, dan is de kans ook groter dat je de stap naar die organisatie zet.” Voor haar is LeerFORCE een steen die in het water wordt gegooid, met uitwaaierende kringen, een project waar steeds meer mensen in worden meegenomen. Roger, een andere mede-eigenaar, verwoordt het mooi. Het ziet de gelijkenis met een cirkel. “Maar die is niet volledig gesloten. Er is vertrouwdheid binnen de cirkel, maar er komen nieuwe mensen bij uit andere organisaties, waardoor de cirkel groter wordt. Eendracht maakt macht, dat wisten de Oude Belgen al”, zegt Roger schertsend. “Vorming brengt me iets bij, iets dat ik kan gebruiken.” Daarmee sluit hij zich aan bij Tine. “Tegelijk verruimt het ook mijn blik, zoals het bezoek aan de moskee of aan de winkels die worden uitgebaat door Polen of Russen. Ik ga daar nu af en toe langs, omdat ik er ooit een eerste keer ben geweest en er nu de weg naar toe vind.”

Vorming die leuk moet blijven

Schepen van welzijn en sociaal beleid Filiep Bouckenooghe ziet toepassingen van de LeerFORCE-conclusies ook in andere sectoren, zoals sport. Maar hij breekt een lans voor vorming die ook leuk moet kunnen zijn, die laagdrempelig is, maar belangrijk is in het opbouwen van identiteit, in het krijgen van inzicht in jezelf en je talenten. “Het is belangrijk dat mensen versterkt wordt in de eigen omgeving, waar ze vertrouwen opdoen en meer inzicht verwerven in wie ze zijn. Dat geeft mensen vleugels.”

De grote droom

En nu? De drempels zijn gekend, de conclusies getrokken. Hoe moet het nu verder met LeerFORCE? “Het project is geslaagd als het nog niet afgerond is”, zegt Roos Boddin lachend. Of ze even wil verduidelijken? “Ik zie een vervolg in een verbeterde samenwerking tussen de verschillende organisaties. De grote droom is dat mensen, eerst de mede-eigenaars en later ook anderen, de weg vinden naar de verschillende organisaties en instanties, dat ze daar vorming volgen en feedback geven over wat anders en beter kan.”

“Maar allereerst gaan we de engagementsverklaringen opvolgen; elke deelnemer heeft zich vandaag verbonden aan een concrete actie die hij wil ondernemen in de organisatie waar hij werkzaam is en die een drempel kan wegwerken. Het mag niet stoppen bij vandaag. Als professionals elkaar kennen en onderling afspraken maken is een eerste stap gezet. Schepen Bouckenooghe sluit zich hierbij aan: “Dit project is een tussenstap waarop verder kan worden gebouwd.” Ondertussen werd een verlenging van het project ingediend. “We zijn blij met het enthousiasme en de ondersteuning vanuit de stad”, aldus nog Roos.

Interviews: Maarten Vanhee

In samenwerking met