Maart 2018 - …

Rondom Prison

Rondomprison beeld small

Over Rondom Prison

Een project heeft een naam nodig, en een projectnaam als Rondom Prison roept onlosmakelijk allerlei associaties op.

Dat het wellicht iets heeft met gevangenissen, mag blijken uit de naam. Het logo zegt precies iets over binnen en buiten, over buitenstaander en binnenstaander? Wie kijkt naar wie? Wie zit binnen en wie gaat naar buiten? En de baseline ‘over conflict en herstel’, geeft alvast aan dat het toch wel over ietsje meer gaat dan louter gevangenissen. Nog iets, behalve een naam die je doet twijfelen of Prison nu op zijn Frans of op zijn Engels dient uitgesproken te worden?

Wat wel duidelijk is, is dat Rondom Prison over zoveel méér gaat dan het debat over justitie, gevangenissen of gedetineerden.

“Justitie is niet gelijk aan rechtvaardigheid”, zegt een gedetineerden tijdens de film ‘The making of justice’. Want “gerechtigheid gaat over regels, rechtvaardigheid over menselijkheid”.

Is er een scheefgegroeide verhouding tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid? Bestaan er mogelijkheden om de visie ‘oog om oog, tand om tand’ te overwinnen, en ruimte te scheppen voor herstel en verzoening, verantwoordelijkheid en preventie?

Rondom Prison reikt handvatten aan om met deze maatschappelijke uitdaging om te gaan. Het schept kansen tot kennismaking met de kwestie, genuanceerde reflectie en dialoog tussen burgers die zich open willen stellen voor en verhouden tot de kwestie, en in verbinding willen gaan met anderen om op die manier gesloten werelden een stukje te openen.

Het is werken aan een warme solidaire herstelgerichte samenleving die een betekenisvolle gerechtigheid wil met een bevredigende uitkomst voor dader, slachtoffer én de samenleving.

Rondom Prison is een inktvlek.
Het start als een druppel, deint uit en je krijgt het niet meer weg.

Rondom Prison is een stevig partnerschap van mensen en organisaties die vanuit een intens engagement hun expertise, kennis en ervaring ter beschikking stellen om Rondom Prison te maken, vorm te geven, en uit te dragen.

Rondom Prison zijn ook die burgers die met elkaar in dialoog gaan. Het zijn die mensen die de brug oversteken, en zo kennismaken met voor hen gesloten werelden.

En als we spreken over burgers hebben we het over daders, (ex)-gedetineerden, slachtoffers, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, over de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger, over netwerk en familie, buren en gemeenschappen, over politiek en het justitieel apparaat, …

Rondom Prison is een netwerk

De Rode Antraciet, Avansa MZW, Hulp- en dienstverlening Open Gevangenis Ruiselede, Vives – maatschappelijke veiligheid, vzw De Huizen, CAW NW-Vlaanderen – Justitieel Welzijnswerk Brugge, Howest – toegepaste criminologie, KruisPunt (buddywerking ex-gedetineerden), vertegenwoordigers (gedetineerden) van het A-Team Open gevangenis Ruiselede en Moderator – forum voor herstelrecht en bemiddeling.

In samenwerking met