Serge Belpaeme

Serge Belpaeme heeft meer dan 20 jaar ervaring in de non-profit sector (crisisinterventie, slachtofferhulp, agressie-therapie, bemiddeling..) als hulpverlener, trajectbegeleider en psychotherapeut.