Stefan Nieuwinckel

Stefan Nieuwinckel is directeur van Pax Christi Vlaanderen. Hij is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Eerder was hij districtssecretaris voor het district Borgerhout en was hij als teamleider en projectleider verantwoordelijk voor wijkontwikkeling in Antwerpen. Hij werkte onder andere mee aan de realisatie van Park Spoor Noord en de Permekesite.