Vanya Verschoore

Vanya Verschoore werkt als coördinator bij Arbeid & Milieu, een uniek samenwerkingsverband tussen de drie vakbonden en Bond Beter Leefmilieu. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van o.a. een coöperatieve stadsboerderij en een cohousing project in Kortrijk gelooft hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. Arbeid & Milieu wil op een participerende manier werknemers en burgers sensibiliseren en mee begeleiden op de transitie naar een sociaal rechtvaardige en duurzame economie en samenleving. Dit gebeurt door onze eigen communicatie (tijdschrift) en door vernieuwende projecten en samenwerkingen op poten te zetten, o.a. als stuurgroep lid van Transitie Netwerk Middenveld.