Mips Meyntjens

Mips Meyntjens is senior coach, gespecialiseerd in de coaching van leidinggevenden. Ze was 31 jaar verbonden aan Impuls, waar ze veranderingsprocessen in sociale organisaties ondersteunde, leiderschapstrajecten uitwerkte en opleidingen ‘procesbegeleiding’ vormgaf.

Activiteiten