Mips Meyntjens

Mips Meyntjens is perspectiefontwikkelaar en (levens)loopbaancoach. Zij focust in haar begeleidingen op de zoektocht naar persoonlijke bezieling en de ontwikkeling van een nieuwe identiteit, voor mensen die zichzelf om tal van redenen willen ‘her-uitvinden’. Ze was daarvoor 32 jaar verbonden aan vzw Impuls.

Activiteiten