Januari 2022 - maart 2024

Grijs aan Zet

'Grijs aan Zet' is een project over de fundamentele rechten van ouderen. We bezochten een jaar lang woonzorgcentra, serviceflats, dorpshuizen en bijeenkomsten van senioren om er te luisteren naar hun verhalen. Over vroeger en nu. Over de muren waar ze op botsen en de dromen die ze koesteren. Over eenzaamheid en verbondenheid. We verzamelden deze ontroerende verhalen in een boek, en daaruit ontstond een theatervoorstelling: 'De Generatie'.

We leven in een maatschappij die heel vaak beslissingen neemt in plaats van ouderen, of ze nu thuis wonen of elders. De coronacrisis - met de schrijnende situatie in de woonzorgcentra tijdens de eerste golf als pijnlijke illustratie - maakt duidelijk hoe snel mensenrechten van ouderen ingeperkt worden. Ze worden geconfronteerd met afzondering, langdurige eenzaamheid, het gebrek aan keuzemogelijkheden of privacy.

Met wat spontaan opborrelde bij ouderen, bij het beluisteren van de verzamelde verhalen over ouderen en grondrechten gingen we aan de slag. Het project zorgde voor kruisbestuiving tussen de jonge theatermakers van Het Bataljong en ouderen, tussen de achtergrond van experts en de ervaring van ouderen, tussen beeld en tekst.

Rond de voorstelling ontstond op die manier een dialoog, een uitnodiging om vanuit verschillende hoeken het probleem te benoemen en de oplossingen te verbeelden.

Meer info over dit project vind je op www.grijsaanzet.be

In samenwerking met