Januari 2022 - juni 2023

Grijs aan Zet - wanneer mensenrechten verstillen

theaterproject Grijs aan Zet

Ouderen aan zet!

We leven in een maatschappij die heel vaak beslissingen neemt in plaats van ouderen, of ze nu thuis wonen of elders. De coronacrisis - met de schrijnende situatie in de woonzorgcentra tijdens de eerste golf als pijnlijke illustratie - maakt duidelijk hoe snel mensenrechten van ouderen ingeperkt worden. Ze worden geconfronteerd met afzondering, langdurige eenzaamheid, het gebrek aan keuzemogelijkheden of privacy.

In 'Grijs aan Zet', een nieuw project over de fundamentele rechten van ouderen’ beluisteren 65-plussers de (corona)verhalen van andere ouderen. Ze bekijken wat beter kan. Op basis van deze verhalen kunnen ze...

  • meewerken aan een theatervoorstelling
  • samen met experten schrijven aan een een boek dat het thema van de fundamentele rechten van ouderen zowel artistiek als wetenschappelijk benadert.

Met wat spontaan opborrelt bij ouderen, bij het beluisteren van de verzamelde verhalen over ouderen en grondrechten gaan we aan de slag. Het project zorgt voor kruisbestuiving tussen de jonge theatermakers van Het Bataljong en ouderen, tussen de achtergrond van experts en de ervaring van ouderen, tussen beeld en tekst.

Rond de voorstelling ontstaat op die manier een dialoog, een uitnodiging om vanuit verschillende hoeken het probleem te benoemen en de oplossingen te verbeelden.

Wat staat er te gebeuren?

1. De start
(januari-februari 2022)

Dit project wil de fundamentele rechten van ouderen beter waarborgen. De weg ernaartoe wordt bepaald door de stuurgroep. De minimumleeftijd om deel te kunnen uitmaken van deze groep is 65.
Interesse om deel uit te maken van deze groep? Klik dan hier.

2. We beluisteren verhalen
(maart-juni 2022)

In het voorjaar van 2022 sprokkelen we verhalen bij het brede publiek. Vrijwilligers (65+) begeleiden ook gesprekscirkels, waarin we de verhalen van ouderen beluisteren. Dat gebeurt thuis, in woonzorgcentra, met jong- en oud gepensioneerden. Het uitgangspunt van deze gesprekken zijn de beperkingen van de grondrechten tijdens de coronacrisis, maar ook daarbuiten. Vanuit het gemis laten we het gesprek evolueren naar een visie op de toekomst: wat is echt langrijk voor de toekomst, wat kan beter?

3. Experts buigen zich over de verhalen
(juni-oktober 2022)

Experts uit diverse onderzoeksdomeinen krijgen onze verhalen toegestuurd. Zij bestuderen ze met een mensenrechtenbril en hanteren ze als basis voor het uitwerken van een verstaanbare wetenschappelijke bijdrage vanuit de verschillende disciplines.

4. We maken een boek en spelen theater
(najaar 2022- maart 2023)

De aanbevelingen en de verhalen komen terecht in een boek dat zowel artistiek-verhalend als vulgariserend-wetenschappelijk is. Lessen aan de samenleving voor het respect voor de fundamentele rechten van de oudsten staan er in neergeschreven. Het vormt een meer participatief, sociaal-artistiek vervolg op het boek 'fundamentele rechten van ouderen' (Intersentia) uit 2011.

Intussen wordt uit de verhalen een theatervoorstelling gemaakt door Het Bataljong: De Generatie. De voorstelling gaat in première op 30 maart 2023 in de Kortrijkse Budascoop. De theatervoorstelling reist vervolgens verder naar andere gemeenten van onze regio. Tickets zijn te koop via deze link.

Het boek Grijs aan Zet wordt uitgegeven bij Garant-Maklu en is vanaf eind maart 2023 te koop in de boekhandel en bij de voorstellingen van De Generatie. Het boek wordt voorgesteld in Avansa in Kortrijk op vrijdag 24 maart 2023 (14u-17u). Schrijf je hier in.

Wie zijn de partners?

Onze kernpartners zijn theatercollectief Het Bataljong en Amnesty International Vlaanderen, aangevuld met en ondersteund door een steeds groter wordend netwerk van gemeente- en stadsbesturen, zorginstellingen, wetenschappers, ouderenverenigingen, ouderenadviesraden,...

Met steun van de Kortrijkse Ouderen Advies Raad en Vlaanderen.

Waarom kiest Avansa hiervoor?

Avansa ijvert voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Ieders inbreng is cruciaal in een echte democratische, zorgzame samenleving. De stem van ouderen wordt hierin te weinig gehoord.

  • GAZ liggend
  • Instagram post landscape
  • Vlaanderen verbeelding werkt
Volg ons 1

Alle informatie over het project 'Grijs aan Zet' via projectverantwoordelijke Maarten Vanhee via maarten.vanhee@avansa.be en via grijsaanzet.be.

Campagnebeeld Grijs aan Zet: Flore Deman (https://www.floredeman.com/).
Affiche De Generatie en (cover)illustraties in het boek Grijs aan Zet: Hans Vermandere (mmix)

In samenwerking met