Bernard Decock

Bernard Decock is een gepensioneerd burgerlijk werktuigkundig ingenieur. Bernard heeft een passie voor open-bron-software en is ervan overtuigd dat technologische kennis als een commons van de samenleving moet beheerd worden. De hedendaagse consumptie-tempels laat hij links liggen om wandelend langs trage wegen het landschap, de flora en het kruipende, kriebelende, fladderende en zoemde natuurvolkje te bewonderen. Hij gaat TV-loos door het leven, zodat er ruim tijd blijft om de beroering van proza, romans en filosofie te koesteren.