Januari 2010 - …

Armoede is een onrecht!

Screenshot 2023 06 05 16 08 48

Waarover gaat dit project?

Kansarmoede uit zich op verschillende manieren. Een relatief laag inkomen is één indicator, maar vooral is het een veralgemeende achterstelling of uitsluiting op het vlak van opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en sociale zeggingskracht.

Avansa MZW zet zich, samen met mensen in kansarmoede en partnerorganisaties in voor de strijd tegen (kans)armoede en sociale uitsluiting.

Hoe doen we dit?

De gevoelskloof, de kenniskloof, de vaardigheidskloof, de gezondheidskloof, de digitale kloof... mensen in kansarmoede ervaren dagelijks diepe kloven, kloven die niet altijd op eigen kracht te overbruggen zijn.

Avansa MZW zet zich via vorming in om mensen in kansarmoede en kwetsbaarheid te versterken om die kloven te overbruggen, en om sociale uitsluiting tegen te gaan.

  • Onze COACHES geven vormingen op maat over welzijn, gezondheid, vrijetijdsbesteding, cultuur, politieke en sociale zeggingskracht.
  • De focus ligt hierbij steeds op het versterken van de persoon, én de participatie aan de samenleving.
  • De vormingen worden steevast in de context van de deelnemers georganiseerd: op locatie, in de gemeente waar de deelnemers wonen, binnen een vereniging of organisatie waar de deelnemers mee vertrouwd zijn.

De coaches zijn enthousiaste vrijwilligers die opgeleid worden om niet alleen de inhoud van een vorming aan te brengen, maar ook het proces van de groep en de deelnemers te begeleiden.

In de brochure ‘vorming help drempels en kloven overbruggen’ krijg je een beeld van de mogelijkheden. Je kan deze brochure hier digitaal doorbladeren.

Prijzen voor de vorming:

  • € 150 (all-in) per sessie, voor openbare besturen (gemeente, sociaal huis, ...)
  • € 75 (all-in) voor Welzijnsschakels, verenigingen en armoede-organisaties, ... (in 2024 is de eerste sessie trouwens gratis)
Schermafbeelding 20230130 104309

Waarom kiest Avansa hiervoor?

Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Avansa om met alle middelen in te zetten op het beëindigen van (kans)armoede, en is daarom ook één van de vier grote pijlers van onze werking

In een rechtvaardige samenleving gaat het immers over zoveel méér dan louter ‘overleven’. Het gaat over participeren op een sociaal (vol)waardige manier, het gaat over floreren en ontplooien in de samenleving, over het zich mens voelen in de gemeenschap.

We reiken hierbij actief de hand uit naar alle organisatie en verenigingen om krachten te bundelen, en samen de strijd te voeren tegen armoede en sociale uitsluiting.

Volg ons 1

Interesse? Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met stafmedewerker Kurt Declercq: kurt.declercq@avansa.be | 0487 47 61 89.