Januari 2021 - december 2023

DIALOOG

Dialoog

Eigen schuld, dikke bult.
En wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.

Onze taal staat bol van dit gedachtegoed. Maar of en hoe de bult en blaren behandeld kunnen worden, dat is alweer ingewikkelder.

Conflicten zijn van alle tijden.
Hoe je er als samenleving mee omgaat hebben we vooral zelf in handen.

Misschien moeten we het eens over herstel hebben na conflicten?
Een boude stelling?

Het Vlaams project DIALOOG gaat drie jaar lang samen met jou aan de slag met deze stelling!

“Met ijzeren vuist zal je me nooit verslaan. Papier wint van steen”.
Vivian, Haiku van gedetineerde

Wat streeft DIALOOG na?

Eenzijdige ‘bestraffing’ van een veroorzaker van een conflict helpt een slachtoffer doorgaans niet verder in het verwerkingsproces, biedt onvoldoende kansen tot re-integratie van die veroorzaker en maakt de samenleving niet per definitie veiliger.

Met DIALOOG streven we naar een warme solidaire samenleving die volop inzet op verbondenheid tussen mensen, én inzet op het herstellen van intermenselijke relaties wanneer deze zijn verbroken door een conflict.

Grote en dure woorden?!
Misschien wel.

Maar het is wel een (weliswaar complexe) maatschappelijke uitdaging die we met DIALOOG met beide handen aannemen.

Hoe streeft DIALOOG het na?

DIALOOG nodigt iedereen uit tot kennismaking met deze kwestie, tot verdieping en genuanceerde reflectie, én tot dialoog. We zetten in op verschillende trajecten en methodieken, en samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden.

Een brede diversiteit aan activiteiten:
Lezingen, debatten, films, … ook in jouw regio! Initiatieven in de gevangenis, maar ook daarbuiten. We mikken op de brede samenleving. Als een deur op een kier of een springplank naar meer, voor elk wat wils.

Een Huis vol verhalen van herstel:
Kom binnen in ons Huis vol verhalen van herstel. Via podcasts, soundscapes, fotografie, … verzamelen en delen we verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals om zo een stem te geven aan herstel in al zijn variëteiten.

Burgerpanels:
We dagen iedereen uit om deel te nemen aan panels waar we ons verdiepen in het thema van een samenleving gericht op herstel. Neem die kans met beide handen aan om in gesprek te gaan met experten en ervaringsdeskundigen, om zo op een onderbouwde en betekenisvolle manier kennis op te bouwen. Om dan in een volgende stap jouw inzichten en kennis te delen met de samenleving.

Herstelconferentie:
De inzichten uit de burgerpanels komen begin 2023 samen tijdens een grote publieke Herstelconferentie die wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een samenleving gericht op herstel.

En dan, naar buiten!
Al het verzamelde materiaal willen we in 2023 verder verspreiden. We gaan dialoog met burgers via verenigingen, organisaties, steden en gemeenten. Op alle mogelijke manieren. HOP!

Wie zijn DIALOOG?

DIALOOG is een warme samenwerking tussen De Rode Antraciet, elf regionale Avansa's, De Huizen vzw, én vele regionale netwerken en partners zoals Rondom Prison in West-Vlaanderen.

DIALOOG komt mede tot stand dankzij een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid (sociaal-cultureel werk).

Volg DIALOOG op de voet via de website, Facebook en Instagram

In samenwerking met