Januari 2021 - december 2023

DIALOOG

Logo DIALOOG mzw

Waarover gaat dit project?

Het project DIALOOG stimuleert en faciliteert het maatschappelijk debat over hoe we als samenleving omgaan met de kwesties 'misdaad, straf en herstel'.

Dit vanuit volgende visie:

  • Ruimte voor een volwaardig herstelproces voor zowel het slachtoffer, de dader, als ook voor de samenleving. Vanuit de idee van een betekenisvolle gerechtigheid, met een voor alle partijen bevredigende uitkomst.

  • Een humaan strafbeleid, waar een gevangenisstraf enkel gebruikt wordt als er geen alternatief is.

  • Zinvolle detentie waar gedetineerden de kans krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving.

  • Een brug slaan tussen de gevangenis en de samenleving waardoor gesloten werelden voor een stukje geopend worden.

Waar staat DIALOOG voor?

DIALOOG staat voor een solidaire samenleving die inzet op verbondenheid, waar iedereen wint als we ruimte creëren voor een volwaardig herstelproces voor zowel slachtoffer, dader en de samenleving.

Dit in een samenleving waar de roep naar strengere straffen alsmaar luider klinkt en de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds scherper worden. Doel is dat personen in de regio’s hier op zijn minst even over na te denken en in dialoog gaan met elkaar.

Grote en dure woorden?!
Misschien wel.

Maar het is wel een (weliswaar complexe) maatschappelijke uitdaging die we met DIALOOG met beide handen aannemen.

Hoe streeft DIALOOG het na?

DIALOOG nodigt iedereen uit tot kennismaking met deze kwestie, tot verdieping en genuanceerde reflectie, én tot dialoog. We zetten in op verschillende trajecten en methodieken, en samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden.

Een brede diversiteit aan activiteiten: Lezingen, debatten, films, … ook in jouw regio! Initiatieven in de gevangenis, maar ook daarbuiten. We mikken op de brede samenleving. Als een deur op een kier of een springplank naar meer, voor elk wat wils.


Wie zijn de partners?

  • Logo DIALOOG mzw rond
  • Algemeen logo alle avansas
  • Logo De Huizen Transparant
  • DRA logo RG Btransp1
  • Vlaanderen verbeelding werkt

Waarom kiest Avansa MZW hiervoor?

Avansa ijvert voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Ieders inbreng is cruciaal in een echte democratische, zorgzame samenleving. De stem van (ex)-gedetineerden, slachtoffers, familie, burgers, ... wordt hierin vaak te weinig gehoord.

Volg ons 1

Alle informatie over het project DIALOOG via kurt.declercq@avansa.be en te volgen via Website van DIALOOG en Facebook van DIALOOG.

In samenwerking met