Dialoog

Een Magazine als bekroning van het project DIALOOG

Het (gratis) Magazine van DIALOOG neemt jou - de lezer - mee doorheen de afgelopen jaren van het project DIALOOG: een glimp van de vele activiteiten en de bijhorende ontmoetingen, de verhalen die werden gecapteerd met een podcast en een film, de verhalen van onrecht en crisis, maar evengoed van kracht en verbinding, met ook vernieuwende ideeën, concepten, praktijken die de samenleving in de richting van Herstel duwen, …

Kopie van Magazine DIALOOG Mockup

Beste lezer van het Magazine,

We leven in uitdagende tijden. Oorlog, de klimaatcrisis, de ‘erosie’ van de democratie, grensoverschrijdend gedrag, racisme, armoede en ongelijkheid … De samenleving komt daardoor onder spanning, normen en waarden komen onder druk. Her en der leidt het tot brandjes, maar ook tot conflict en zelfs tot strafbare feiten, tot misdrijven. Schade wordt aangericht, persoonlijke en maatschappelijke.

Hoe gaan we daarmee om op een constructieve manier? Hoe kijken we naar daders, slachtoffers en die samenleving. Hoe kan de schade hersteld worden? Hoe geven we erkenning aan ieders noden? Hoe creëren we mogelijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen voor wat gebeurde? Hoe zorgen we ervoor dat het zich niet herhaalt? Op welke manier kan een dialoog, een bemiddeling tussen alle betrokkenen, helpend zijn?

Heel wat vragen en uitdagingen waarmee het project DIALOOG gedurende 2021 - 2023 aan de slag ging.

DIALOOG in actie

De kiem van het project DIALOOG is terug te vinden in het voorjaar van 2020, waar 10 Avansa’s, De Rode Antraciet en De Huizen vzw hun krachten bundelden om een project te maken rond de maatschappelijke kwesties ‘misdaad, straf en herstel’. Later sloten ook Moderator vzw en vele regionale actoren zich mee aan bij het project DIALOOG, dat eind 2020 groen licht – en middelen - kreeg van de Vlaamse overheid (departement Cultuur, Jeugd en Media) als sociaal-cultureel project met laboratoriumrol.

Heel wat activiteiten passeerden de revue … Workshops Poetry Slam in gevangenissen waar gedetineerden en vrij burgers samenwerkten, brieven schrijven in de vorm van DIALOOGvliegers, het filmfestival Ciné Détiné, webinars over straf en herstel, inspirerende sprekers en samen praten op een Parlé Détiné of Prison Talk. De podcast ‘Iedereen Levenslang?’ met verhalen van ex-gedetineerden, slachtoffers, … en de briefwisseling ‘Gevangen in woorden’ met een rechter, een advocaat, een slachtoffer, een gedetineerde, ... om zo vanuit verschillende perspectieven stil te staan bij het huidige model van straf en hoe herstel mogelijk is. DIALOOGgroepen lieten gedetineerden en vrije burgers samen grondig van gedachten wisselen over ‘straf en herstel’, waarna die gedachten de theaterperformance ‘123 vragen’ werd en zo de dialoog in de samenleving wordt verder gezet.

  • Met DIALOOG beoogden we de noodzakelijke brugjes te bouwen tussen mensen. Want wanneer burgers, elk vanuit hun unieke kijk op de wereld, zich verbinden rond gemeenschappelijke kwesties zoals hoe om te gaan met ‘straf en herstel’, versterkt dit hun capaciteit om verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van zichzelf en de anderen. Wanneer er een leefklimaat is waar ruimte is voor integraal en fundamenteel herstel, is herstel niet iets ongewoons, maar iets vanzelfsprekd.
  • We hopen dat we met DIALOOG enkele handvatten hebben aangereikt aan de samenleving om met deze maatschappelijke uitdagingen om te gaan. We gesloten werelden konden openen, we de kwestie van een samenleving gericht op herstel toch een beetje tot een expliciet publieke zaak konden maken.

Het Magazine

Het (gratis) Magazine van DIALOOG neemt jou - de lezer - mee doorheen de afgelopen jaren van het project DIALOOG:

  • een glimp van de vele activiteiten en de bijhorende ontmoetingen,
  • over de verhalen die werden gecapteerd in de podcast 'Iedereen Levenslang? of de docufilm 'overdemurenheen', verhalen van onrecht en crisis, maar evengoed van kracht en verbinding.
  • met ook vernieuwende ideeën, concepten, praktijken die de samenleving in de richting van Herstel duwen

Laten we samen verhalen blijven vertellen en luisteren naar wat soms onhoorbaar is.

Gebruik daarvoor ook graag het Magazine.
Laat het slingeren op de salontafel, geef het door aan de buurvrouw, neem het mee naar de kapper (en laat het daar achter), stuur de digitale versie (zie verder) door naar jouw vrienden en familie, … .

  • Hieronder kan je het Magazine digitaal lezen.
  • Wens je een papieren versie (of meerdere) kom dan eens langs in Avansa!
  • Wil je het liever opgestuurd krijgen, dan kan dat mits betalen van de verzendingskosten (4,08€ - dec 2023). Stuur dan graag een mail naar kurt.declercq@avansa.be .

tot ... ergens onderweg,

MSH cover los zsl
Datum bericht wo 29 november '23