Opinie

‘De strijd is gemeenschappelijk, de uitdagingen ook’

Kurt Declercq (Avansa MZW), één van de trekkers van het project DIALOOG blikt terug en vooruit m.b.t. de samenwerking tussen DIALOOG en Moderator vzw.

Screenshot 2023 03 31 10 54 35

De samenwerking tussen de partners van het project DIALOOG en bemiddelingsdienst Moderator vzw gaat al ver terug, nog voor er ooit enige sprake was van DIALOOG. Meer zelfs … het hele initiële, prille idee om misschien ooit samen een groot project te doen rond ‘gevangenissen en het debat daarrond’ is ontstaan tijdens een activiteit van Moderator vzw: de boekvoorstelling van Peter Vermeersch, eind 2019.

Na de voorstelling, bij het obligate cavaatje, keuvelden Bart (Avansa Oost-Brabant), Lies (toen nog De Rode Antraciet), Ine (Moderator vzw) en Kurt (Avansa MZW) wat na en zeiden we ‘dat zou toch straf zijn mochten we ooit eens regio- en sectoroverstijgend een project doen.’ Et voila.

Maar ook in de praktijk was er al langer een samenwerking in verschillende regio’s. Zo werk ik - als sociaal-cultureel werker voor Avansa Mid- en Zuidwest - reeds sinds 2017 nauw en goed samen met Moderator vzw. Zij zijn zowel lid van het regionaal netwerk Rondom Prison, als steeds opnieuw bereid om mee te werken aan concrete activiteiten voor een breed publiek. Gaande van nabesprekingen begeleiden na een film zoals ‘The making of justice’, tot samen een ‘Achter de spiegel’-sessie doen voor een breed publiek dat niet betrokken is bij strafbare feiten. Op die manier proberen we ook een platform te geven aan Moderator vzw om aan een publiek te tonen wat Moderator is en doet.

De ‘strijd’ is gemeenschappelijk. De uitdagingen ook.

Want zoals eerder gezegd, de ‘strijd’ is gemeenschappelijk. De uitdagingen ook.
Hoe creëren we een maatschappelijke beweging waarbinnen alle burgers worden uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan over hoe we als samenleving evolueren naar een herstelgerichte samenleving?

Een vraagstelling die centraal staat in het project DIALOOG.
Want in het rapport ‘De VERREKIJKER’ (Moderator vzw en Linc) lazen we bij het schrijven van ons projectdossier immers het volgende: "Willen wij meer ruimte creëren voor communicatie en participatie bij het omgaan met criminaliteit, dan is er een breder maatschappelijk draagvlak nodig én een overheid die deze cultuur bevordert. Dit betekent ook dat de actoren in diverse maatschappelijke sectoren - justitie, bestuurlijke instanties, welzijnswerk, onderwijs, socio-cultureel werk, samenlevingsopbouw, media - deze visie moeten ondersteunen en helpen uitbouwen. Deze cultuurverandering vraagt om een structurele ontmoeting en wederzijdse versterking van alle betrokken actoren.”

We voelden ons aangesproken.
Een uitdaging die we met beide handen hebben vastgepakt, bouwend op de dynamieken die er hier en daar regionaal reeds aanwezig waren.
Zoals dus bij ons, hier in Mid- en ZuidwestVlaanderen met Rondom Prison.

In het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt de term herstelrecht als dusdanig niet gebruikt. Een zekere gemeenschappelijkheid vonden we wel in de werkingsprincipes participatie, dialoog en empowerment. We zagen ankerpunten die vertrekken vanuit een gemeenschappelijke maatschappijvisie die dicht aanleunt bij het herstelrecht: het belang van inclusie, verbindend werken en spreken, omgaan met (super) diversiteit en het ontmijnen van polarisatie, bruggen bouwen, sectoroverschrijdend werken, en opzetten van lerende netwerken.

DIALOOG vertrekt vanuit dit kader en zet ten aanzien van de sectorspecifieke diensten en organisaties een complementair aanbod op van sociaal-culturele praktijken (socio-culturele activiteiten, een podcast, een website vol verhalen, burgerpanels, Herstelconferentie, …) die vertrekken vanuit de expertise en netwerken van de partners binnen de regio’s. Op die manier nodigt DIALOOG een breed publiek uit tot genuanceerde reflectie en verdieping en faciliteren we op verschillende manieren dialoog over ‘herstel’ om op die manier gesloten werelden een stukje te openen.

Waardoor we pogen de kwestie van een herstelgerichte samenleving tot een expliciet publieke zaak te maken. En daar - in die win/win - ontmoeten DIALOOG en Moderator elkaar. En versterken we elkaar.

Ontmoeten en versterken.

In het begin van DIALOOG nog wat aftastend, maar naargelang de tijd vorderde, werd dit intenser. Begeleiden van nagesprekken bij een film of aansluiten bij debatten, actief meewerken in regionale netwerken, meewerken aan de podcast ‘Iedereen levenslang?’, mee uitdenken van het traject met de burgerpanels. Daarnaast werkten we ook samen aan de webinar ‘Wat kan herstel betekenen na een misdrijf’ en finaal organiseren we samen de Herstelconferentie (meer info volgt).

De samenwerking tussen de partners van het project DIALOOG en Moderator is een natuurlijke, fijne, warme en logische samenwerking.
Met hun bemiddelingswerk onderlijnen zij dagelijks de moeilijke, maar o zo waardevolle zoektocht naar herstel van wat soms onherstelbaar lijkt/blijkt.
Wat perfect aansluit bij de zoektocht die het project DIALOOG aan het voeren is, naar hoe een samenleving kan evolueren naar een samenleving gericht op herstel.

Of is het eerder omgekeerd?
Sluit DIALOOG perfect aan bij de werking van Moderator?

Noot:

  • Dit artikel verscheen eerder in jaarverslag 2022 van Moderator vzw
  • Beeld bij het artikel: Pieter Fannes - cover van jaarmagazine 2022 / Moderator vzw
Datum bericht vr 31 maart '23