September 2022 - augustus 2023

Vrouwen van RSL & Kortrijk

Met het project ‘Vrouwen van RSL en Kortrijk' organiseren we verbindende activiteiten voor vrouwen met diverse achtergronden. Met dit project willen we verbinding creëren tussen vrouwen die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. We werken hiervoor samen met diversiteitsorganisaties en vrouwenbewegingen uit de regio.

DSC 0153

Waarom doen we dit?

Enkele diversiteitsorganisaties signaleerden een tekort aan vrijetijdsactiviteiten voor hun vrouwelijk publiek. Vrouwenorganisaties gaven dan weer aan dat ze er maar moeilijk in slagen een divers publiek te bereiken met hun aanbod. Avansa Mid- en Zuidwest wil verbinding creëren en ontmoeting mogelijk maken.

De activiteiten worden bewust enkel voor vrouwen (en hun kinderen) georganiseerd, dit omdat de empowerment van vrouwen nog steeds aan de orde is vandaag. Vrouwen zitten nog (te) vaak in zwakkere posities zoals armoede, huiselijk en seksueel geweld en lage lonen. Vrouwen verdienen dan ook plekken waar ze kunnen samenkomen en elkaar versterken. Een plaats waar ze zich veilig voelen en zaken kunnen delen. Wanneer activiteiten openstaan voor iedereen, verdwijnt deze doelstelling snel naar de achtergrond.

Ook komen mensen graag samen op basis van affiniteit, met mensen waarmee ze zich identificeren, waarin ze zich herkennen en waarbij ze zich comfortabel voelen. Door de verbinding in het ‘vrouw zijn’ kunnen bruggen tussen verschillende achtergronden gebouwd worden.

Bovendien is het een voordeel om in interculturele settings alleen met vrouwen te werken. De ervaring van onze partners leert ons dat activiteiten voor uitsluitend vrouwen veiligheid creëert en zo ook drempelverlagend werkt.

Op lange termijn hopen we dat er mobiliteit ontstaat tussen de reguliere werking van de diversiteitsorganisaties en die van de vrouwenorganisaties. Op die manier stijgt de volwaardige participatie aan het vrijetijdsaanbod door kwetsbare doelgroepen waardoor de sociale integratie toeneemt.