Johan Vandenberghe

Johan Vandenberghe is met pensioen na een carrière als ICT- en procesconsultant. Hij zet zich nu in voor lokaal en mondiaal beleid, internationale solidariteit, eerlijke handel, natuurbehoud, klimaatactie en sociale rechtvaardigheid. Johan is ook de bezieler van het MOOOV Filmfestival Zuid-West-Vlaanderen.