April 2024 - …

Ieders Stem Telt

IST projectpagina

Waarover gaat Ieders Stem Telt?

Het jaar 2024 is een verkiezingsjaar. Op 9 juni zijn er verkiezingen voor het Vlaams, Federaal en Europees parlement. Op 13 oktober zijn er lokale verkiezingen, voor de gemeente- en provincieraad.

Vanaf 2024 is de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen (gemeente- en provincieraad) afgeschaft. Wie geen stem wenst uit te brengen, hoeft dus voor de lokale verkiezingen niet meer naar het stemhokje te gaan.

Om de democratie goed te doen werken, hebben we iedereen nodig. Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, loketten waar je gemakkelijk terecht kan, een speelplein achter de hoek, een toegankelijke bibliotheek … bezorgdheden van mensen, waar de politiek een impact op heeft.

 • Door je stem uit te brengen maak je duidelijk welke partij volgens jou een beleid wil voeren waar jij akkoord mee gaat.
 • Via je stem heb je invloed op de vorming van een regering en een lokaal bestuur, het beleid dat ze voeren en wat dat voor jou betekent.
 • Zo bepaal je mee de toekomst van ons land, de stad of gemeente.

Een stem die niet uitgebracht wordt heeft geen invloed. Het is een stem waar geen rekening mee gehouden zal worden. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen. Want dat versterkt onze democratie, en het draagvlak van verkozen politici.

 • Istspreken
 • Schetsen IST stemhokjes

Wat doet Ieders Stem Telt?

Ieders Stem Telt ontwikkelde cursusmateriaal om via groepswerk met mensen aan de slag te gaan over politiek en democratie, over verkiezingen, het belang van stemmen, en goed geïnformeerd je stemkeuze maken!

𝗔𝘃𝗮𝗻𝘀𝗮 𝗠𝗭𝗪 𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 binnen 'Ieders Stem Telt' en biedt dit vormingswerk aan.

De vormingspakketten

 1. Politiek, niets mee te maken
  Politiek is geen ver-van-mijn-bed-show. Politiek gaat over het dagelijks leven, over de scholen waar je kinderen naartoe gaan, het loon dat je krijgt, de wegen waarop je je verplaatst… Je kan het je dus niet permitteren om er niets mee te maken te hebben. Deze vorming toont deelnemers waar politiek in hun dagelijks leven zichtbaar is, om hen zo het belang van deelname aan het democratische proces te laten inzien. 

 2. Baas in België
  Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? Ligt alle macht bij politieke partijen? Of bij de media? België is een ingewikkeld land. Niet alleen voor wie hier nieuw aankomt, maar ook voor wie hier is opgegroeid. De wirwar aan instellingen en de uitgebreide, ingewikkelde staatsstructuur zorgen er mee voor dat mensen niet altijd begrijpen waarom dingen niet zomaar snel beslist en veranderd kunnen worden. In deze module willen we dat de deelnemers begrijpen wie er meespeelt in een democratie. Wie heeft invloed, en hoe groot is die? Wat zijn onze ervaringen en misschien vooroordelen? 

 3. Hoe werkt onze democratie?
  België is een representatieve democratie. De verkiezingen krijgen daarin een belangrijke plaats. Maar wat is een democratische rechtsstaat eigenlijk? En waarom is het belangrijk dat je gaat stemmen in een representatieve democratie? En zijn er nog andere manieren om als burger beleid en de democratie vorm te geven, behalve verkiezingen? Deze vorming geeft inzicht in wat een democratie is, wat representatie betekent en hoe je als burger of als deel van het maatschappelijk middenveld, de democratie kan vormgeven.

 4. Hoe komen politieke beslissingen tot stand?
  Wat zijn de stappen tussen een (politiek) idee en een concrete uitvoering die we ervaren in ons dagelijkse leven? Wat speelt allemaal mee? Hoe kunnen we buiten de verkiezingen om ook nog invloed hebben op beslissingen? In deze vorming gaan we het formele proces bekijken om politieke beslissingen te nemen, om daar dan de informele invloeden naast te zetten. Deelnemers ervaren in verschillende stappen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld de weg van een politiek besluit, en krijgen dan in een tweede fase te zien waar externe invloeden soms door deze ‘ideale’ weg komen fietsen.

 5. Klare kijk op politieke partijen
  Verschillende politieke partijen schuiven vanuit hun ideologie verschillende oplossingen naar voor. Tijdens verkiezingsperiodes proberen ze zoveel mogelijk mensen achter hun standpunten te verzamelen, om deze voorstellen te kunnen omzetten in praktijk. Deze vorming duidt de ideologie van verschillende partijen en legt uit hoe ze van elkaar verschillen. We vertrekken vanuit de thema's waar mensen van wakker liggen en gaan dieper in op hoe verschillende politieke partijen deze thema's benaderen.

Praktisch

 • Duur? 3 uur.
 • Groep? Minimum 6 tot maximum 16 personen.
 • Mogelijke doelgroep: welzijnsschakels, allerlei verenigingen, armoede-organisaties, buurtwerkingen, openbare besturen, ...
 • Kostprijs:
  • De cursus zelf is gratis.
  • Wel zien we graag onze vervoersonkosten betaald. Daarbij is een tas koffie + een lekker taartje altijd welkom. :)
 • Waar? De cursussen gaan steeds door op locatie, in de gemeente waar de deelnemers wonen, binnen een vereniging of organisatie waar de deelnemers mee vertrouwd zijn. Bij jullie dus.
Volg ons 3

Aarzel niet om contact op te nemen met stafmedewerker Kurt Declercq: kurt.declercq@avansa.be

Wie is 'Ieders Stem Telt'?

Ieders Stem Telt is een samenwerking van 30 organisaties uit het middenveld, waaronder ook Avansa Mid- en Zuidwest. Samen streven ze naar de participatie van alle groepen in de samenleving, zodat niemand buiten spel wordt gezet. Meer informatie lees je op de website iedersstemtelt.be.

 • Partnersist
 • Leeg

Waarom sluit Avansa MZW aan bij 'Ieders Stem Telt'?

Avansa ijvert voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Ieders inbreng is cruciaal in een echte democratische, zorgzame samenleving.