Februari 2022 - oktober 2030

Kortrijkse Woonzaak

Kortrijkse Woonzaak

Waarover gaat dit project?

Een (deftig) dak boven je hoofd hebben is en blijft een grondrecht dat voor velen vandaag geen werkelijkheid is. De meest kwetsbaren worden geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Ook de private huur- en koopmarkten zijn oververhit. Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid worden een steeds grotere uitdaging.

​Het is 10 na 12! Ook in de regio Kortrijk.
In Vlaanderen en Brussel zet een coalitie van diverse organisaties als 'de Woonzaak’ (www.woonzaak.be) de woonproblematiek op de publieke en politieke agenda. Ook in Kortrijk ondervinden vele gezinnen problemen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.

Hoe gaat de Kortrijkse Woonzaak aan de slag?

Om deze woonproblematiek blijvend aan te kaarten werd in 2022 de ‘Kortrijkse Woonzaak’ opgericht die publieksacties opzet om aandacht te vragen voor de wooncrisis.

  • In 2022 vertelden we de woonverhalen van Kortrijkzanen Hillain, Riadh, Sara, Marlies, Tine, Sylvie, Bruno, Fabienne en Eddy. Hun verhalen werden via 1000 (onderstaande) affiches verspreid over Groot-Kortrijk.
  • In 2023 lieten we met 'In koor voor wonen' de stem van de wooncrisis weerklinken door samen In Koor te zingen voor een rechtvaardig woonbeleid!
  • Op 22 februari 2024 was er de prikactie 'Halte Wachtlijstlaan' die de 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁𝗹𝗶𝗷𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘄𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗮𝗮𝗸 stelde.

De video hieronder bevat een terugblik op de actie 'In koor voor wonen'

Wie zijn de partners binnen de Kortrijkse Woonzaak?

De Kortrijkse Woonzaak bestaat uit verschillende sociale en culturele organisaties zoals A’kzie vzw, Unie der Zorgelozen, Avansa MZW, ABVV West-Vlaanderen, De Kier, ...

Wil je ook mee de handen uit de mouwen steken? Als organisatie in dit lijstje voorkomen? Neem dan contact op met kurt.declercq@avansa.be en lees meer op www.kortrijksewoonzaak.be

De Woonzaak

Logo Woonzaak RGB 01

De Kortrijkse Woonzaak is partner van de Vlaamse Woonzaak die strijd voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Volg de woonzaak via www.woonzaak.be

Waarom kiest Avansa MZW hiervoor?

Avansa ijvert voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Ieders inbreng is cruciaal in een echte democratische, zorgzame samenleving. Wonen is een grondrecht, kunnen thuiskomen in en vertrekken vanuit een warme woonst zorgt dat je stevig in het leven kan staan. Dat wil iedereen, toch? Daarom is Avansa MZW partner van de Kortrijkse Woonzaak en onderschrijven we met volle goesting De Woonzaak.

In samenwerking met