September 2023 - november 2023

Tijd voor actie op 'Sellewie'

wijkfeest en infomarkt (6 september '23)

Intercommunale Leiedal gaat (najaar '23-voorjaar '24) samen met de gemeente Deerlijk en andere partners (Logo Leieland, Avansa, HoWest) met steun van Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen op verschillende momenten en manieren in dialoog met de inwoners van Sint-Lodewijk (Sellewie) in Deerlijk. De bedoeling: samen de ideeën uit het DNA Masterplan nu verderzetten om een duurzame toekomst voor de wijk en haar woningen te bekomen, zowel op sociaal als ruimtelijk vlak.

Avansa was in het najaar van 2023 'resident' in het lage deel van Sint-Lodewijk (Olieberg) in Deerlijk, om er met bewoners te spreken. De bevragingen kaderen binnen onderzoek gesubsidieerd door Departement Omgeving. De evenementen en acties waarbij we informeren over de drie thema's om tot verandering(en) te komen, worden gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen.

IMG20230923150415

Wat is er gaande in de wijk en waarom?

De wijk staat momenteel op de voorste rij om moderne, duurzame aanpassingen te stimuleren zodat die langer kan meegaan en aangenamer kan worden. Dit betekent niet (noodzakelijk) dat er een heraanleg of omgevingsplan komt. Het gaat in de eerste plaats over bewustwording. Daarom worden de inwoners bevraagd en geïnformeerd. Zo kunnen kleine acties, lichte verschuivingen die bewoners zelf ondernemen al een verschil maken. Anno beginjaren '20 van deze eeuw, kunnen we het ons met de huidige klimaatveranderingen en demografische trends namelijk niet meer permitteren om nog langer te wachten. Een wijk die met veel voorspoed bewoners aantrok in de vorige eeuw, verdient vandaag opnieuw een beloftevolle toekomst. Zo blijft het zorgeloos en aangenaam wonen.

Welke thema's komen aan bod en wat betekenen ze juist?

Vanuit de bekommernissen binnen Vlaamse naoorlogse wijken, werkt Leiedal op drie thema's:

  • Blauw & groen: vergroening, meer wateropvang en -doorlating om zo verkoeling te krijgen, minder wateroverlast en als surplus een aangenaam gekleurd uitzicht voor in en rond je eigen tuin.
  • Energie & betaalbaarheid: energieprijzen scheren hoge toppen en tegelijk durven veel mensen niet kiezen voor moderne aanpassingen zoals zonnepannelen, zonneboiler, meer isolatie, ... We helpen je op weg om je huis betaalbaar warm te houden in de winter en doordacht koel in de zomer. Hierbij werken we onder meer samen met de RenovatieCoach.
  • Levenslang wonen: sommige huizen herbergen nog hun eerste eigenaars, andere hebben intussen een nieuwe eigenaar. Het wijkgevoel en de samenhang onder wijkbewoners willen we stimuleren zodat bewoners van verschillende generaties en achtergronden elkaar blijven vinden. Ook mobiliteit komt hieronder aan bod, bv. straten waar er vraag is naar verkeersremmende maatregelen, deelmobiliteit enz. Tegelijk kijken we hoe je in je eigen woning aanpassingen kan doen om er elke levensfase comfortabel te beleven en er zolang mogelijk te blijven wonen.

Tijdlijn

Wijkfeest met infomarkt

Woensdag 6 september 2023

Buurtbabbels/ 'residentie' als onderzoek

Maandag 25 augustus tot maandag 6 november

Infoavond met experten Denis Dujardin en Filip Lemaitre

Woensdag 11 oktober 2023

Uitzwaai Maarten & Rie - Wilt(d)café

Zondag 10 december 2023

Maarten en Rie verzamelden dankzij de bewoners ideeën voor de wijk en bundelden die. Op 10 december konden buurtbewoners aangeven wat zij nu het belangrijkst vinden.


Op het laatste wijkfeest (in het begin van de zomer van 2024) komen wijkbewoners de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek te weten. Alles kan dan ook beknopt nagelezen worden in het gemeenteblad.

Schermafbeelding 2023 09 07 124539

Meer info over het project via de website van Leiedal: https://www.leiedal.be/oliebergdeerlijk

In samenwerking met