September 2023 - november 2023

Tijd voor actie op 'Sellewie'

wijkfeest en infomarkt (6 september '23)

Intercommunale Leiedal gaat samen met de gemeente Deerlijk en andere partners (Logo Leieland, Avansa, HoWest) met steun van Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen op verschillende momenten en manieren in dialoog met de buurt.

De bedoeling: samen de ideeën uit het DNA Masterplan nu verderzetten om een duurzame toekomst voor de wijk en haar woningen te bekomen, zowel op sociaal als ruimtelijk vlak. We vertrekken steeds vanuit de insteek van de inwoners: participatie met een grote P.

IMG20230923150415

Wat is er gaande in de wijk en waarom?

De wijk staat momenteel op de voorste rij om moderne, duurzame aanpassingen te stimuleren zodat die langer kan meegaan en aangenamer kan worden. Dit betekent niet (noodzakelijk) dat er een heraanleg of omgevingsplan komt. Het gaat in de eerste plaats over bewustwording. Daarom bevragen we bewoners en informeren we ze. Zo kunnen kleine acties, lichte verschuivingen die je zelf onderneemt al een verschil maken.

Anno beginjaren '20 van deze eeuw, kunnen we het ons met de huidige klimaatveranderingen en demografische trends namelijk niet meer permitteren om nog langer te wachten. Een wijk die met veel voorspoed bewoners aantrok in de vorige eeuw, verdient vandaag opnieuw een beloftevolle toekomst. Zo blijft het zorgeloos en aangenaam wonen.

Welke thema's komen aan bod en wat betekenen ze juist?

Vanuit de bekommernissen binnen Vlaamse naoorlogse wijken, werken we op drie thema's:

  • Blauw & groen: vergroening, meer wateropvang en -doorlating om zo verkoeling te krijgen, minder wateroverlast en als surplus een aangenaam gekleurd uitzicht voor in en rond je eigen tuin.
  • Energie & betaalbaarheid: energieprijzen scheren hoge toppen en tegelijk durven veel mensen niet kiezen voor moderne aanpassingen zoals zonnepannelen, zonneboiler, meer isolatie, ... We helpen je op weg om je huis betaalbaar warm te houden in de winter en doordacht koel in de zomer. Hierbij werken we onder meer samen met de RenovatieCoach.
  • Levenslang wonen: sommige huizen herbergen nog hun eerste eigenaars, andere hebben intussen een nieuwe eigenaar. Het wijkgevoel en de samenhang onder wijkbewoners willen we stimuleren zodat bewoners van verschillende generaties en achtergronden elkaar blijven vinden. Ook mobiliteit komt hieronder aan bod, bv. straten waar er vraag is naar verkeersremmende maatregelen, deelmobiliteit enz. Tegelijk kijken we hoe je in je eigen woning aanpassingen kan doen om er elke levensfase comfortabel te beleven en er zolang mogelijk te blijven wonen.

Waarom werd onze wijk gekozen?

We mikken op naoorlogse en/of oudere wijken waar de huizen (bijna) allemaal in dezelfde periode gebouwd werden. Op die manier weten we dat we veel nuttige tips kunnen meegeven. Er werden drie wijken binnen Zuid-West-Vlaanderen geselecteerd: de Seizoenwijk in Kuurne, de ruime Europawijk in Zwevegem en het lage deel van Sint-Lodewijk (Olieberg) in Deerlijk.

Wat mogen/ kunnen wij als bewoners doen?

Er zijn een aantal publieke evenementen in de wijk zelf waarop alle wijkbewoners warm worden uitgenodigd zoals wijkfeesten met infomarkten bij een hapje en drankje, thematische denkcafés, expertenavonden, workshops,...

Daarnaast worden er ook per straat / stratenblok of per gezin/ woning acties op touw gezet. Zo is er een duo 'residenten' (Maarten en Rie, die je op de grote werfdoeken in jullie wijk toewuiven) dat langskomt per straat of stratenblok om buren samen te bevragen over hoe ze hun beleven, waar ze nood aan hebben en hoe ze hun toekomst zien. Hierbij troepen enkele buren dan samen bij een hapje en drankje om anekdotes en ideeën te delen in de voortuin van iemand, in een garage, in de living, ... Ook zijn ze vaak aanwezig op buurtevenementen zoals de Tettercamionette, buurtnamiddagen,... Ook een persoonlijk bezoek van een RenovatieCoach past binnen de individuele piste in dit project.

Waar kunnen we de resultaten van de bevraging zien?

Inwoners kunnen tijdens het startmoment op 6 september hun mening kwijt over de drie thema's. Zo kan je vlaggetjes pinnen op de wijkkaart om aan te geven waar je liever trager verkeer zou zien, waar er ruimte is om te ontharden, waar een bankje op zijn plaats zou zijn, ... De resultaten daarvan vind je hier in het voorjaar van 2024 via een interactieve kaart terug.

Op het laatste wijkfeest (lente/zomer 2024) kom je ook de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek te weten. Alles kan je dan ook beknopt nalezen in het gemeenteblad.

Wie is er allemaal bij dit wijkproject betrokken?

Het project wordt getrokken door Intercommunale Leiedal die in Zuid-West-Vlaanderen streeft naar een optimale, duurzame en warme leefomgeving voor elke inwoner. Daarnaast kunnen we rekenen op de expertise van Logo Leieland, Howest en Avansa. Uiteraard draagt ook de gemeente Deerlijk bij aan het wijkproject en is het lokale bestuur betrokken.

De bevragingen via de 'residenten' Maarten en Rie kaderen binnen onderzoek gesubsidieerd door Departement Omgeving. De evenementen en acties waarbij we informeren over de drie thema's om tot verandering(en) te komen, worden gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen.

Hoe blijven we verder op de hoogte van dit project voor onze wijk?

https://www.leiedal.be/oliebergdeerlijk

Uitzwaai Maarten & Rie - Wilt(d)café

Zondag 10 december, vanaf 10.30 uur, Buurthuis De Gilde (Pladijsstraat 278) op het Wilt(d)café.

Maarten en Rie verzamelden dankzij de bewoners ideeën voor jullie wijk en bundelden die. Die ideeën moeten nu een stem krijgen om ze in de wijk te realiseren. Kom mee aangeven wat jij nu het belangrijkst vindt. Zo komen we tot een socialere, levendigere, groene, aangename wijk!

Schermafbeelding 2023 09 07 124539

Woon je rondom de Oliebergstraat van Sellewie? Contacteer ons via maarten.vanhee@avansa.be of 0473 59 14 40 - of vul hieronder het formulier in -, en we plannen een koffiemomentje in om met jou te spreken.

In samenwerking met