Januari 2010 - …

Armoede beëindig je met alle middelen

Download

Avansa MZW zet zich, samen met partners, in voor de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting.
Want armoede is een onrecht.

Kansarmoede uit zich op verschillende manieren. Een relatief laag inkomen is één indicator, maar vooral is het een veralgemeende achterstelling of uitsluiting op het vlak van opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en sociale zeggingskracht.

In een rechtvaardige samenleving gaat het over méér dan ‘overleven’. Het gaat over participeren op een sociaal (vol)waardige manier, het gaat over floreren en ontplooien in de samenleving, het zich mens voelen in de gemeenschap.


Mensen sterk maken!

Avansa MZW heeft de voorbije jaren al heel wat ervaring opgebouwd in het aanbieden van vorming op maat voor mensen in kansarmoede.

  • De focus ligt hierbij steeds op het versterken van de persoon, én de participatie aan de samenleving.
  • De activiteiten worden steevast in de context van de deelnemers georganiseerd: op locatie, in de gemeente waar de deelnemers wonen, binnen een vereniging of organisatie waar de deelnemers mee vertrouwd zijn.
  • In overleg met mensen in kansarmoede ontwikkelen we graag een aanbod uit op maat van de vragen en de noden.

Onze MIA-coaches die de vorming geven zijn enthousiaste vrijwilligers die opgeleid worden om niet alleen de inhoud van een cursus aan te brengen, maar ook het proces van de groep en de deelnemers te begeleiden.

Tijdens projecten pakken we, samen met de deelnemers, thema's grondiger aan. Zo zijn we al enkele jaren betrokken bij de opleiding van brugfiguren van A'kZie in Kortrijk, de zgn. 'Wijsneuzen', die mensen op weg helpen doorheen de sociale kaart van Kortrijk.

In de brochure ‘vorming voor kansengroepen’ (die wat verouderd is, maar nog steeds accuraat) krijg je een beeld van de mogelijkheden.
Je kan deze brochure digitaal doorbladeren via issuu.

Prijzen voor de vorming:

  • € 150 (all-in) per sessie, voor openbare besturen (gemeente, OCMW,...)
  • € 120 (all-in) voor Welzijnsschakels, verenigingen en armoede-organisaties


Armoede is een onrecht!

Avansa MZW wil ook bruggenbouwer zijn tussen werelden en organisaties van mensen met en zonder armoede-ervaring.

We nodigen alle burgers uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwestie armoede en sociale uitsluiting. Vanuit onze expertise met interviews, debatten, lezingen en het organiseren van creatieve trajecten, scheppen we kansen tot genuanceerde reflectie en dialoog.

  • Acties die we de voorbije jaren samen met vele partners ontwikkelden tijdens de 'Werelddag van verzet tegen armoede'.
  • Opstart van een medestandersgroep te Avelgem, samen met ATD-Vierde wereldbeweging.
  • Organiseren van lezingen en gespreksavonden.
  • ... veel is mogelijk!

We reiken hierbij actief de hand uit naar alle organisatie en verenigingen om krachten te bundelen, en samen de strijd te voeren tegen armoede en sociale uitsluiting.


Interesse?
Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met stafmedewerker Kurt Declercq: kurt.declercq@avansa.be | 0487 47 61 89.

IMG 20200820 WA0000