Januari 2010 - …

Armoede is een onrecht!

Download

Waarover gaat dit project?

Kansarmoede uit zich op verschillende manieren. Een relatief laag inkomen is één indicator, maar vooral is het een veralgemeende achterstelling of uitsluiting op het vlak van opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en sociale zeggingskracht.

Avansa MZW zet zich, samen met mensen in kansarmoede en partnerorganisaties in voor de strijd tegen (kans)armoede en sociale uitsluiting.

Hoe doen we dit?

Mensen sterk maken!

De gevoelskloof, de kenniskloof, de vaardigheidskloof, de gezondheidskloof, de digitale kloof... mensen in kansarmoede ervaren dagelijks diepe kloven, kloven die niet altijd op eigen kracht te overbruggen zijn.

Avansa zet zich via vorming en projecten in om mensen in kansarmoede en kwetsbaarheid te versterken en om sociale uitsluiting tegen te gaan.

  • De focus ligt hierbij steeds op het versterken van de persoon, én de participatie aan de samenleving.
  • De activiteiten worden steevast in de context van de deelnemers georganiseerd: op locatie, in de gemeente waar de deelnemers wonen, binnen een vereniging of organisatie waar de deelnemers mee vertrouwd zijn.
  • In overleg met mensen in kansarmoede ontwikkelen we graag een aanbod uit op maat van de vragen en de noden.

Onze MIA-coaches die de vorming geven zijn enthousiaste vrijwilligers die opgeleid worden om niet alleen de inhoud van een cursus aan te brengen, maar ook het proces van de groep en de deelnemers te begeleiden.

Tijdens projecten pakken we, samen met de deelnemers, thema's grondiger aan. Zo zijn we al enkele jaren betrokken bij de opleiding van brugfiguren van A'kZie in Kortrijk, de zgn. 'Wijsneuzen', die mensen op weg helpen doorheen de sociale kaart van Kortrijk.

In de brochure ‘vorming voor kansengroepen’ (die wat verouderd is, maar nog steeds accuraat) krijg je een beeld van de mogelijkheden. Je kan deze brochure hier digitaal doorbladeren.

Prijzen voor de vorming:

  • € 150 (all-in) per sessie, voor openbare besturen (gemeente, OCMW,...)
  • € 120 (all-in) voor Welzijnsschakels, verenigingen en armoede-organisaties
Schermafbeelding 20230130 104309

Medestanders in de armoede!

Avansa MZW wil ook bruggenbouwer zijn tussen werelden en organisaties van mensen met en zonder armoede-ervaring.

We streven er naar om burgers medestanders in de armoede te laten worden. Zodat zij in hun eigen omgeving de stem van mensen in (kans)armoede laten weerklinken, en zich engageren om mee het maatschappelijk debat rond de kwestie van (kans)armoede te stimuleren.

Vanuit onze expertise met interviews, debatten, lezingen en het organiseren van creatieve trajecten, nodigen we alle burgers uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwestie armoede en sociale uitsluiting, en scheppen we kansen tot genuanceerde reflectie en engagement.

  • Acties die we de voorbije jaren samen met vele partners ontwikkelden tijdens de 'Werelddag van verzet tegen armoede'.
  • Opstart van een medestandersgroep te Avelgem, samen met ATD-Vierde wereldbeweging.
  • Organiseren van lezingen en gespreksavonden.
  • ... veel is mogelijk!

Waarom kiest Avansa hiervoor?

Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Avansa om met alle middelen in te zetten op het beëindigen van (kans)armoede, en is daarom ook één van de vier grote pijlers van onze werking

In een rechtvaardige samenleving gaat het immers over zoveel méér dan louter ‘overleven’. Het gaat over participeren op een sociaal (vol)waardige manier, het gaat over floreren en ontplooien in de samenleving, over het zich mens voelen in de gemeenschap.

We reiken hierbij actief de hand uit naar alle organisatie en verenigingen om krachten te bundelen, en samen de strijd te voeren tegen armoede en sociale uitsluiting.

Volg ons 1

Interesse? Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met stafmedewerker Kurt Declercq: kurt.declercq@avansa.be | 0487 47 61 89.