Januari 2010 - …

Armoede beëindig je met alle middelen

Download

Avansa MZW zet zich, samen met partners, in voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Want armoede is een onrecht.

In een rechtvaardige samenleving kunnen mensen méér dan ‘overleven’. Ze participeren op een sociaal (vol)waardige manier, floreren en ontplooien’ in de samenleving. Deze participatie is uiterst belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid, het zich mens voelen in de gemeenschap én voor de inzet van de persoonlijke en collectieve strijd tegen armoede.


Vorming maakt sterker!

Avansa MZW heeft de voorbije jaren al heel wat ervaring opgebouwd in het aanbieden van vorming op maat voor mensen in kansarmoede.

  • Het aanbod richt zich hier specifiek op mensen met een gering financieel budget en een beperkte ervaring met vorming.
  • De focus ligt hierbij steeds op het versterken van het individu, om zo te kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • De activiteiten worden steevast in de context van de deelnemers georganiseerd: op locatie, in de gemeente waar de deelnemers wonen, binnen een vereniging of organisatie waar de deelnemers mee vertrouwd zijn.
  • In overleg met de aanvrager ontwikkelen we een aanbod op maat van de vragen en de noden.

Onze MIA-coaches geven workshops zoals 'Word een held met geld', 'Sterk', 'Gezond en Budgetvriendelijk koken', 'Smartphone', ... MIA-coaches zijn enthousiaste vrijwilligers die opgeleid worden om niet alleen de inhoud van een cursus aan te brengen, maar ook het proces van de groep en de deelnemers te begeleiden.

Tijdens projecten pakken we, samen met de deelnemers, thema's grondiger aan. Zo zijn we al enkele jaren betrokken bij de opleiding van brugfiguren van A'kZie in Kortrijk, de zgn. 'Wijsneuzen', die mensen op weg helpen doorheen de sociale kaart van Kortrijk.

In de brochure ‘vorming voor kansengroepen’ stellen we onze cursussen, workshops en projecten voor.
Je kan deze digitaal doorbladeren via issuu.

Opgelet: Vanaf 1 april 2020 (de datum van aanvraag, NIET de startdatum van de reeks) veranderen de prijzen voor de exclusieve sessies door MIA-coaches:

  • € 150 (all-in) per sessie, voor openbare besturen (gemeente, OCMW,...)
  • € 120 (all-in) voor Welzijnsschakels, verenigingen en armoede-organisaties


Armoede is een onrecht!

Avansa MZW wil ook bruggenbouwer zijn tussen werelden en organisaties van mensen met en zonder armoede-ervaring.

We nodigen alle burgers uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwestie armoede en sociale uitsluiting. Vanuit onze expertise met interviews, debatten, lezingen en het organiseren van creatieve trajecten, scheppen we kansen tot genuanceerde reflectie en dialoog.

We reiken hierbij actief de hand uit naar alle organisatie en verenigingen om krachten te bundelen, en samen de strijd te voeren tegen armoede en sociale uitsluiting.


Interesse?
Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met stafmedewerker Kurt Declercq: kurt.declercq@avansa.be | 0487 47 61 89.

IMG 20200820 WA0000