Helpende Handen

65-plus? Vertel ons jouw verhaal...

... en werk mee aan het project 'Grijs aan Zet - wanneer mensenrechten verstillen'

GAZ liggend

Waarover gaat het project?

We leven in een maatschappij die heel vaak beslissingen neemt in plaats van ouderen, of ze nu thuis wonen of elders. De coronacrisis maakt duidelijk hoe (zelfs zware) beperkingen van grondrechten vaak boven de hoofden van de ouderen heen worden beslist. Ze worden geconfronteerd met beperking van vrijheid, afzondering, langdurige eenzaamheid, het gebrek aan keuzemogelijkheden of privacy.

Het project ‘Grijs aan Zet - wanneer mensenrechten verstillen’ gaat aan de slag met verhalen van ouderen. We bekijken wat beter kan en doen dat vanuit hun eigen perspectief. Samen met hen maken we onder meer een theatervoorstelling en een boek.

Vertel ons jouw verhaal

Dit project vertrekt bij de vele verhalen die 65-plussers ons vertellen. Verhalen die we beluisteren in de stad en op het platteland, bij mensen die alleen wonen en in een woonzorgcentrum. Het zijn de verhalen van 'oudere' en 'jongere' ouderen. De veelheid en diversiteit aan verhalen vormen het vertrekpunt van dit project.

Wil je jouw ervaringen met ons delen?

Dat kan door aan te sluiten bij zgn. 'gesprekscirkels': in kleine groep wisselen we ervaringen uit en luisteren naar elkaars verhaal. Ben je aangesloten bij een vereniging, en wil je met je organisatie een gesprekscirkel organiseren? Dat kan. We spreken een datum af in de periode april tot eind juni, wij zorgen voor een gespreksleider (65-plus) die jouw kant op komt.

In diezelfde periode organiseren we ook open gesprekscirkels (o.a. in Roeselare en Kortrijk), waar je naar toe kan komen.
In Kortrijk vindt de gesprekscirkel plaats op donderdag 2 juni (15u15-17u) in de centrale bibliotheek, Leiestraat 30 (op de kaart)

Meer informatie over de organisatie van de gesprekscirkels krijg je via Maarten Vanhee (maarten.vanhee@avansa.be | 0473 59 14 40).

Je kan ook schriftelijk je verhaal delen, via de website grijsaanzet.be.

Wil je graag je verhaal individueel vertellen?

Ook dat kan. Laat dan iets weten aan Arne De Jaegere (arne@avansa.be | 0479 69 09 42). Samen bekijk je wanneer, waar en op welke manier we jouw verhaal kunnen beluisteren.

Illustratie: Flore Deman (https://www.floredeman.com/)

De Stoop banner e1643790733385

Chris De Stoop over zijn boek 'Hemelrijk' (woensdag 15 juni, Kortrijk)

'Hemelrijk', het jongste non-fictieboek van Chris De Stoop, is het aangrijpende verhaal van zorgcentrum Hemelrijck in de Kempen, dat na een sinterklaasbezoek catastrofaal door coronabesmettingen werd getroffen. "Ik wilde schrijven over hoe het is om in een woonzorgcentrum te wonen, hoe zo'n tehuis een epidemie doormaakt en hoe je er tientallen doden later uitkomt. Hemelrijck stelde op scherp wat in woon-zorgcentra gebeurde".
'Hemelrijk' roept indringende vragen op over wat er echt gaande was tijdens een van de zwartste bladzijden uit de politieke geschiedenis van de jongste decennia. Hoe is het als je goed wilt doen maar kwaad aanricht? Wat is de nasleep van schuld en schaamte? Waarom is de ene mens minder mens dan de andere? Het stelt ook de vraag waarom ouderen veel minder mee tellen in de maatschappij. Welke lessen trekken we uit deze crisis? Wat moet er veranderen aan de ouderenzorg?

Datum bericht vr 21 januari '22