Leo Van Broeck

Leo Van Broeck is een Vlaams ingenieur-architect. Van 2016 tot 2020 was hij de vierde Vlaams Bouwmeester. Hij is medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck en docent architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van Broeck is een belangrijke stem in het maatschappelijk debat over architectuur, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij pleit voor verdichting, kernversterking en een aantrekkelijke en kwalitatieve stedelijke ruimte. Hij draagt bij aan de bewustwording van het belang van herstel en uitbreiding van biodiversiteit en ecosysteemruimte en zet zich in voor het terugdringen van het landgebruik door de mens.

Activiteiten