Joost Bonte

Joost Bonte ondersteunde van 2001 het straathoekwerk in Vlaanderen voor SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Tot 2020 was hij er coördinator van het staathoekwerk in West- en Oost-Vlaanderen. Hij publiceert geregeld opiniestukken in tal van kranten en tijdschriften over het gevoerde beleid op vlak van welzijn en zorg. Hij is voorzitter van het Kortrijkse sociaal-artistieke gezelschap Unie der Zorgelozen.