André Decoster

André Decoster (1958) is hoogleraar aan de KULeuven (Kulak) binnen de werkgroep Economie en Overheid van het Departement Economie van de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij werd geboren te Avelgem. Hij volgde er de Latijn-Wetenschappelijke richting in het Sint Jan Berchmans college. Hij studeerde van 1977 tot 1982 de kandidaturen (magna cum laude) en licenties Economische Wetenschappen (magna cum laude), en het Doctum Colloquium. Na vier jaar aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij in september 1988 het doctoraat in de Economische Wetenschappen met een proefschrift: Family Size, Welfare, and Public Policy. Promotor was wijlen Prof. Vic Van Rompuy. Hij begon zijn academische loopbaan als hoogleraar aan de EHSAL (1988-1993) en als deeltijds gasthoogleraar aan de KULeuven. Sinds 1994 is hij voltijds verbonden aan de KULeuven. Van 2002- tot 2004 was hij senior Research Fellow in WIDER (World Institute for Development Economics Research, Helsinki).