Juni 2024 - maart 2025

Midwest - Aardig Gegrond

Aardig Gegrond foto logos

Met dit project willen we nieuwe antwoorden en leerkansen formuleren op de (streek- en cultuurgebonden) problemen rond mentaal welzijn in het Midden van West-Vlaanderen (de Midwest). Om dit te bereiken, om het mentaal welzijn in de Midwest te verbeteren, vergroten we, vanuit de kernpartners, ons netwerk, tot er een hecht leerecosysteem ontstaat. Dit leerecosysteem legt verbindingen tussen verschillende actoren in de regio, zowel individuen als organisaties.

We dromen van een web aan mogelijkheden met voor elk wat wils en met tal van mogelijkheden waarin warm naar elkaar wordt doorverwezen. Niemand in de regio mag nog door de mazen van het web vallen.

We brengen deze actoren bijeen, en onderzoeken samen wat inwoners in deze regio nodig hebben voor een beter mentaal welzijn.

Dit doen we concreet door contexten en organisaties te verbinden, en nieuwe contexten te benutten om mensen terug geconnecteerd te maken met de natuur, met zichzelf en met elkaar. Deze contexten zorgen ervoor dat we heel gericht vorming kunnen aanbieden volgens de noden en de kansen die zich voordoen.

Er is bijzondere aandacht voor landbouwers, die daarnaast ook met diverse economische uitdagingen geconfronteerd worden.

Door de focus op het opzetten en uitwerken van een groot netwerk, leren organisaties het aanbod van andere organisaties kennen, leggen ze verbindingen en detecteren mogelijkheden tot complementair werken. Er wordt samengewerkt, kennis gedeeld en doorverwezen.

Op die manier leren ook de inwoners een hecht netwerk (het leerecosysteem) aan organisaties en mogelijkheden kennen. Dat netwerk biedt op maat van de persoon kansen tot ontwikkeling, tot (informeel) leren, tot samenwerking, tot kennisdeling en tot het vinden van mentale rust.

‘Midwest Aardig Gegrond’ is een project van Avansa Mid- en Zuidwest, Gezonde Buurt (CM), De Stuyverij en Hoeve Autartika. Dit project komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie.

In samenwerking met