Anne Snick

Anne Snick studeerde filosofie en pedagogiek. Sinds dertig jaar doet ze onderzoek naar gelijke kansen, armoedebestrijding en duurzaamheid. Haar grootste interesses in dit vakgebied zijn gender, systeemdenken en peer-to-peer initiatieven. Als coördinatrice van Flora vzw onderzocht zij niet alleen ongelijkheid in de samenleving, maar ook de systemen die deze ongelijkheid in stand houden. Zij is bestuurslid van de Club van Rome (EU-Chapter) en is verbonden aan de Universiteit voor het Algemeen Belang. Recent werkte Anne Snick mee aan een handboek over het lokaal opzetten van complementaire muntsystemen ‘Maak uw buurt uitmuntend’ (2014), opgezet vanuit het Community Currency Implemenation Framework, ontwikkeld door het Europese innovatieproject Community Currencies in Action.