Anneleen De Bonte

Anneleen De Bonte (36) is huisarts. Momenteel neemt ze een sabbatical. Tijdens dit jaar zoekt ze, samen met FairFin, naar een duurzaam pensioen voor de medische sector. Ze wil haar verontwaardiging over wat er gebeurt in de financiële sector (en hoe dit vaak haaks staat op wat de samenleving nodig heeft) graag delen met een groot publiek.www.fairfin.be


moveyourmoney.be/duurzaam-pensioen/