Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde (1952) is filosoof en econoom. Hij is gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij is onderzoekscoördinator aan het centrum voor Ethiek, Sociale- en Politieke wijsbegeerte en was decaan van de faculteit wijsbegeerte (2006-2012).Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie, en meer in het bijzonder de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek en de geluksfilosofie.