Bert Demarsin

Bert Demarsin (hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven) leidt het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht.