Christine Mussche

Advocate Christine Mussche is gespecialiseerd in zedenzaken. Ze begeleidt daders en slachtoffers en trad de voorbije jaren op in heel wat zaken die een grote maatschappelijke weerklank kregen. Zo verdedigde ze de slachtoffers van Bart De Pauw, Jan Fabre en uroloog Bo Coolsaet. Samen met haar vennoot Walter Van Steenbrugge verdedigt ze ook de slachtoffers van kindermisbruik in de kerk.