Denis Dujardin

Denis Dujardin is een Vlaamse landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Hij ontwerpt verschillende settingen in een waaier van diverse scenografische contexten.

Hij doceert “Paysage” en “Lieux d’expressions” aan de UCL, faculteit Bouwkunde in Doornik. Hij is gastprofessor in de departementen Architectuur en Stedenbouw in verschillende scholen en universiteiten in België en de buurlanden.

Zijn kenmerk is de focus op de haalbaarheid, de vanzelfsprekendheid en de onzichtbaarheid van het project. Zijn werk heeft vaak het idee van theatraal de handeling van de interventie te verdoezelen. Hij schrijft essays over kunst, meer specifiek de schilderkunst. Hij is de auteur van ongeveer 200 tuinen in België en het buitenland.

http://denisdujardin.be/