Didier Vanderslycke

Didier Vanderslycke coördineert ORBIT vzw. Hij is maatschappelijk werker en priester van het bisdom Antwerpen. Zijn roots liggen in de Gentse buurten Brugse Poort en Rabot, waar hij jeugdwerker was in het jeugdcentrum El Paso met jongeren uit de migratie. Sinds die tijd is hij betrokken in verschillende middenveldorganisaties rond de thema’s racisme, diversiteit en migratie. Didier is voorzitter van OR.C.A. vzw (Organisatie voor clandestiene arbeidsmigranten) en afgevaardigd bestuurder van PICUM vzw. (Platform International Coöperation on Undocumented Migrants). Didier is ook als pastor actief in twee kerkgemeenschappen in Borgerhout/Berchem. In de ORBIT-werking is hij betrokken op de verschillende inhoudelijke thema’s, met een accent op migratie & asiel en de aanpak van racisme.