Eric Corijn

Het academisch curriculum van de intellectuele duizendpoot Corijn is divers: hij is van huize uit marinebioloog, studeerde later filosofie en wetenschapsdynamica en bekwaamde zich ook in het hoger kunstonderwijs. Hij volgde post-graduate studies in de futurologie en psychoanalyse.



Zijn doctoraat situeert zich in de sociale wetenschappen en ‘stedelijkheid’ is zijn centraal onderzoeksobject geworden. Hij was ook directeur van het VUB-studiecentrum voor stedelijk onderzoek Cosmopolis, City, Culture and Society.



Als warm pleitbezorger van het integrerende belang van culturele diversiteit, speelt hij vandaag een belangrijke rol in publieke debatten rond stad en stedelijkheid. Zijn interventies over heel wat thema’s worden gewaardeerd door een breed publiek. Academici en beleidsmakers vinden inspiratie in zijn prikkelende stellingen. Cultuurwerkers en samenlevingsopbouwers vinden zijn bijdragen een praktisch houvast in hun dagelijks werk.