Eva Brems

Eva Brems is hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de UGent. Zij doceert 'Mensenrechten', 'Islam en recht' en 'Recht en gender'. Ze was van 2006 tot 2010 Voorzitter van Amnesty International Vlaanderen en zetelde van 2010 tot 2014 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze is een experte op het domein van universaliteit van mensenrechten en diversiteit.