Fanny Matheusen

Fanny Matheusen biedt trainingen aan rond interculturele communicatie en interculturele competentie, ze verzorgt lezingen over de kracht van heterogeniteit in teams, over interculturele zorg. Ze verzorgt expertcoaching voor teams die een stapje verder willen gaan. Ze begeleidt intervisies op methodisch vlak. Ze kan in organisaties een interculturaliseringstraject faciliteren.Fanny is maatschappelijk werker en sociaal pedagoog. Ze werkte in de kinderopvang, de fair tradebeweging en voor CIMIC, expertisecentrum Interculturaliteit. Ze doceert ook aan de Thomas More Hogeschool binnen de opleiding Toegepaste psychologie, waar ze met een zeer heterogene groep studenten aan de slag gaat rond Interculturele Hulpverlening.Met Goesthing wil ze mensen begeleiden in hun leerprocessen in deze samenleving-in-transitie. Fanny combineert praktijk en theorie op een eigen wijze. Ze zet je aan het denken met haar meervoudige blik op wat er in de samenleving gebeurt en haar verbondenheid met mensen die anders zijn. Ze benut de kracht van verschil in groepen.