Filip De Rynck

Filip De Rynck (°1956) is emeritus-hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Zijn onderzoeksvelden zijn vooral de organisatie en werking van lokale besturen, steden en stedenbeleid, burgerparticipatie, binnenlands bestuur en beleidsnetwerken.

Activiteiten