Frank Caestecker

Frank Caestecker is doctor in de geschiedenis en als hoofddocent verbonden aan de vakgroep algemene economie aan de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent waar hij zijn master in de geschiedenis behaalde. Nadien werkte hij als (post)doctoraal onderzoeker aan de universiteit Brussel (VUB), Warsaw, Osnabrück en Madison (Wisconsin-USA). Hij was verbonden aan het Europees Universitair Instituut te Firenze (Italië) waar hij in 1994 promoveerde met het proefschrift over het Belgische vreemdelingenbeleid in de negentiende en twintigste eeuw dat in 2000 verscheen bij Berghahn Books. Hij heeft ook ervaring op het werkveld van immigratie daar hij werkte voor Vlaamse NGO’s en als eligibility officer voor UNHCR en de Belgische asielinstantie. Zijn bijdrage aan het migratiedebat situeert zich vooral in het contextualiseren van het beheer van migratiestromen binnen langetermijnontwikkelingen.